ผักเกษตรอินทรีย์ หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตแบบไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่ใช้พันธุ์พืชที่ตัดต่อพันธุกรรม มีการใช้ปุ๋ยที่มาจากธรรมชาตเท่านั้น ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จึงมีความสะอาดและปลอดภัย 100 % ตามกรรมวิธีของเกษตรอินทรีย์และเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดูแบบ
Picture of บ้านฝั่งคลอง ดอนตูม ตะไคร้ออร์แกนิค  1กก.

บ้านฝั่งคลอง ดอนตูม ตะไคร้ออร์แกนิค 1กก.

฿36.00

฿86.00

ได้รับการรับรองจาก : Organic Thailand ราคาไม่รวมจัดส่ง

Picture of บ้านฝั่งคลอง ดอนตูม พริกจินดาออร์แกนิค 1กก.

บ้านฝั่งคลอง ดอนตูม พริกจินดาออร์แกนิค 1กก.

฿102.00

฿152.00

ได้รับการรับรองจาก : Organic Thailand ราคาไม่รวมจัดส่ง

Picture of สหกรณ์แก้วเกษตร ตะไคร้ออร์แกนิค  1 กก.

สหกรณ์แก้วเกษตร ตะไคร้ออร์แกนิค 1 กก.

฿40.00

฿90.00

ได้รับการรับรองจาก : Organic Thailand

Picture of บ้านฝั่งคลอง ดอนตูม โหระพาออร์แกนิค 1กก.

บ้านฝั่งคลอง ดอนตูม โหระพาออร์แกนิค 1กก.

฿54.00

฿104.00

ได้รับการรับรองจาก : Organic Thailand ราคาไม่รวมจัดส่ง

Picture of สหกรณ์แก้วเกษตร โหระพาออร์แกนิค 1กก.

สหกรณ์แก้วเกษตร โหระพาออร์แกนิค 1กก.

฿55.00

฿104.00

ได้รับการรับรองจาก : Organic Thailand ราคาไม่รวมจัดส่ง

Picture of บ้านฝั่งคลอง ดอนตูม ใบมะกรูดออร์แกนิค 1กก.

บ้านฝั่งคลอง ดอนตูม ใบมะกรูดออร์แกนิค 1กก.

฿68.00

฿83.00

ได้รับการรับรองจาก : Organic Thailand ราคาไม่รวมจัดส่ง

back to top