BigGoGreen

แสดงผล
per page
ดูแบบ
Picture of BigGoGreen ข้าวกล้องหอมช่อราตรี 1 กิโลกรัม

BigGoGreen ข้าวกล้องหอมช่อราตรี 1 กิโลกรัม

฿70.00

฿75.00

ข้าวปลอดสาร ข้าวกล้องหอมช่อราตรี มีคุณค่าทางอาหารมาก เป็นข้าวที่ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ด ช่วยในการขับถ่าย และป้องกันโรคเหน็บชา ตะคริว โรคปากนกกระจอก ป้องกันโลหิตจาง และโรคหัวใจ

Picture of BigGoGreen ข้าวกล้องหอมช่อราตรี จัดชุดของขวัญ แพ็ค 2 กิโล

BigGoGreen ข้าวกล้องหอมช่อราตรี จัดชุดของขวัญ แพ็ค 2 กิโล

฿150.00

ข้าวปลอดสาร ข้าวกล้องหอมช่อราตรี มีคุณค่าทางอาหารมาก เป็นข้าวที่ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ด ช่วยในการขับถ่าย และป้องกันโรคเหน็บชา ตะคริว โรคปากนกกระจอก ป้องกันโลหิตจาง และโรคหัวใจ

Picture of BigGoGreenข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม

BigGoGreenข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม

฿100.00

ข้าวปลอดสาร ไรซ์เบอร์รี่ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลาง ไม่รมสารกันมอด

Picture of BigGoGreen ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จัดชุดของขวัญ แพ็ค 1 กิโล

BigGoGreen ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จัดชุดของขวัญ แพ็ค 1 กิโล

฿100.00

ข้าวปลอดสาร ไรซ์เบอร์รี่ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลาง ไม่รมสารกันมอด

back to top